«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»


 

Δημοσιεύθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Μαΐου, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Μέτρο 123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Η υπογραφή της ΚΥΑ από τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών αποτελεί την αρχή της υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείο για τις επιχειρήσεις εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Να σημειωθεί ότι για επενδύσεις στη μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων από κοινοτικά κονδύλια θα δοθούν 320 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή των επενδυτών, προβλέπεται να ανέλθει επίσης σε άλλα 320 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ΚΥΑ μέσω του Μέτρου 123 ενισχύονται οι επενδύσεις συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων με προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ μέχρι 5 εκατ. ευρώ για το 80% των πόρων του προγράμματος, ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού από 5 εκατ. ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι

-των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα

-που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή την καλή διαβίωση των ζώων και την εργασιακή ασφάλεια, ανάλογα με τον τομέα επένδυσης.

-που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης. 

-Δεν παρέχεται ενίσχυση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.

-Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Πηγή : agrotypos.gr

 

 

 

Previous Τι τρώει η Φουρέιρα ?
Next Επίκεντρο του τουρισμού η Κως

No Comment

Leave a reply