Λεξικό Μαγειρικής


«;
echo $leksi1;echo»
«;
$link = mysql_connect(«supremecenter11.co.uk», «eboxnet_leksiko», «tnt2ultra») or die(mysql_error());
mysql_select_db(«eboxnet_leksiko») or die(mysql_error());
mysql_query(«set character set ‘utf8′»,$link);
mysql_query(«SET NAMES ‘utf8′»,$link);
$query = («SELECT * FROM leksis where el LIKE \»%$leksi%\» LIMIT 50″)or die(mysql_error());
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
echo «

«;
while($row = mysql_fetch_array($result)){
$count=1;
echo «

«;
echo «

«;
echo «

«;
echo «

«;
echo «

«;
echo «

«;
echo «

«;$tsek=$row[‘el’];
}echo «

Ελληνικά
«;echo $row[‘el’];echo»
Αγγλικά
«;echo $row[‘ag’];echo»
Γερμανικά
«;echo $row[‘ge’];echo»
Γαλλικά
«;echo $row[‘ga’];echo»
Ιταλικά
«;echo $row[‘it’];echo»

«;

if ($count == 0)echo «Δε βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα με την αναζήτηση σας«;
?>

No Comment

Leave a reply