Χρηματοδότηση κατεψυγμένων αλιευτικών προιόντων


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Χάρης Παμπούκης υπέγραψε την Τετάρτη, 27 Ιουλίου, την Απόφαση Ένταξης για την χρηματοδότηση της προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Η απόφαση αυτή, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.250.000 ευρώ, αφορά την Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» στο Μέτρο 3.4 – ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθηση – του ΕΠΑΛ 2007-2013 με δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ).

Μέσα από την Πράξη αυτή ο ΟΠΕ θα προχωρήσει σε έρευνες καταναλωτή και αγοράς, μετρήσεις αποτελεσμάτων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, προωθητικό υλικό κι ενέργειες εσωτερικού κι εξωτερικού με σκοπό την προώθηση των κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων κυρίως σε νέες αγορές.

 

Πηγή ; agrotypos.gr

Previous “Yποβρύχια απόλαυση”
Next ΤΑ ΝΤΟΜΑΤΟΜΗΛΑ!

No Comment

Leave a reply