ΟΑΕΔ – πρόγραμμα για επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων


 

 

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τις τουριστικές επιχειρήσεις για πρόσληψη ή επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία

 

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στοχεύει σε πρόσληψη ή επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων στον τουρισμό

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών στον τουριστικό κλάδο. Στόχος είναι η πρόσληψη ή επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και προβλέπει την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Γι» αυτόν τον σκοπό θα διατεθεί το ποσό των 95 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ – ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τους όρους τους προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μέχρι και τρεις μήνες, το διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο εξαιρείται το διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, κάμπινγκ κ.ά.).
  • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (π.χ. ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα).
  • Τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.

Οσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής για τον Απρίλιο πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση και για τον Μάιο. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι.

 

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση υπαγωγής για τον μήνα Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εποχικού προσωπικού με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, αλλά και τον Μάιο της φετινής χρονιάς. Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν για όσες επιχειρήσεις θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Με βάση τους όρους του προγράμματος, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα (και έως τρεις μήνες συνολικά). Σημειώνεται πως ως βάση για τον υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου (όπως ορίζεται κάθε φορά από την εθνική συλλογική σύμβαση). Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως η ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα οριστεί με απόφαση του διοικητή.

www.oaed.gr
Ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης). Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης οφείλει εντός πέντε εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην υπηρεσία (ΚΠΑ) αντίγραφο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

Πηγή  : ethnos.gr

 

 

Previous Φθηνότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Next Σεμινάριο Δημοσιότητα & Γραφείο Τύπου

No Comment

Leave a reply