Επιφυλάξεις για εξαγορά της ΕΒΓΑ από την Ελαΐς


Διορθωτικά μέτρα ζητάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού διότι η εξαγορά από την εταιρία «Ελαΐς Unilever Hellas AE» του τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της ΕΒΓΑ ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού με τη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στις αγορές του τυποποιημένου ατομικού και οικογενειακού παγωτού.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 17 Ιανουαρίου 2011 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, κατά πόσον η γνωστοποιηθείσα εξαγορά του τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της ΕΒΓΑ από την Ελαΐς είναι συμβατή με τις διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού με τη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στις αγορές του τυποποιημένου ατομικού και οικογενειακού παγωτού.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλου διορθωτικού μέτρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος των ανταγωνιστριών των συγχωνευόμενων εταιριών στις σχετικές αγορές και τα τελικά σημεία πώλησης.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.


Πηγή : tovima.gr

 

Previous Chefs from Mexico..
Next Σεμινάριο μοντέρνας δημιουργικής κουζίνας με κυκλαδίτικο άρωμα

No Comment

Leave a reply