Ψήφισμα ευρωβουλευτών


tt

Ψήφισμά ευρωβουλευτών

για την διαφάνεια

στην αγορά τροφίμων

 

Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) η έκθεση που συνέταξε ο ευρωβουλευτής Jose Bove (Πράσινοι, Γαλλία) για δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας στην Ευρώπη. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν στο ψήφισμά τους ότι υπάρχει ανάγκη για εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής θέσης όλων των εμπλεκομένων φορέων και για εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες και διαφάνεια τιμών για τους καταναλωτές.

 

Οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται 3,3% ετησίως από το 1996. Στο ίδιο διάστημα οι τιμές παραγωγού αυξάνονται μόνο 2,1 % ετησίως. Συνολικά το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε 12% από το 2009.

Oι προτάσεις της Έκθεσης, οι οποίες υπερψηφίσθηκαν από τους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αφορούν, μεταξύ άλλων, στην:

 

* άμεση σύσταση Ευρωπαϊκού γεωργικού παρατηρητηρίου τιμών και περιθωρίων,

* θέσπιση μηχανισμών για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας,

* ενθάρρυνση οργανωτικών σχημάτων των παραγωγών για τη συγκέντρωση της προσφοράς και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης,

* επανεξέταση της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στη διατροφική αλυσίδα για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την αντιμετώπιση φαινομένων ανάπτυξης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά,

* απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ της πώλησης των γεωργικών προϊόντων κάτω της τιμής αγοράς,

* κατάρτιση καταλόγου καταχρηστικών πρακτικών, ρητή απαγόρευσή τους σε επίπεδο ΕΕ και «στιγματισμός» των μη συμμορφούμενων επιχειρήσεων,

* διασφάλιση δίκαιων όρων (οι οποίοι θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις οργανώσεις παραγωγών) στις συμβάσεις μεταξύ των παραγόντων της διατροφικής αλυσίδας, και προώθηση των τυποποιημένων συμβάσεων,

* ενθάρρυνση ορισμού διαμεσολαβητών και άλλων μηχανισμών διαιτησίας για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους όρους των συμβάσεων, καθώς και εξέταση ορισμού ευρωπαίου διαμεσολαβητή στον τομέα των τροφίμων,

* διασφάλιση της πρόσβασης σε μικρούς τοπικούς παραγωγούς και τοπικές ομάδες παραγωγών στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, π. χ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα οπωροκηπευτικά που τίθενται σε εφαρμογή σε σχολεία,

* ενίσχυση των επισιτιστικών προγραμμάτων για τους πολίτες της ΕΕ που χρήζουν στήριξης.

 

«Κατ αρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία στις πρώτες ύλες. Οι αγορές πρέπει να λειτουργούν με βάση την πραγματικότητα των αποθεμάτων και των αναγκών και όχι την κερδοσκοπία», προτρέπει ο Γάλλος ευρωβουλευτής και προσθέτει:

«Δεύτερο σημείο είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητήριου για το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό να υποχρεώνονται οι παραγωγοί να πουλάνε κάτω του κόστους.

Τρίτο πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατοι κανόνες καταπολέμησης της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης. Τεράστιος αριθμός χωρών οργανώσεων καταναλωτών και παραγωγών ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τέλος πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες των αγροτικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων μεταξύ παραγωγών και εταιρειών μεταποίησης και λιανεμπορίου

 

πηγή : αγροτυπος.gr

 

 

Previous Ατέλειωτο τηγάνισμα
Next Bγαλμένη από.. κρεοπωλείο η lady Ga Ga

No Comment

Leave a reply