Γάμος ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ


vivartia-mevgal

Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμφωνία συγχώνευσης των γαλακτοβιομηχανιών ΔΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ,

δημιουργώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στη χώρα μας.

 

Tο συνολικό ύψος της επένδυσης έφτασε κοντά στα 100 εκατ. ευρώ. Το κόστος της αγοράς των μετοχών

της ΜΕΒΓΑΛ από τη θυγατρική της Vivartia, ΔΕΛΤΑ, πλησίασε τα 72 εκατομμύρια

 

Το «φλερτ» των δύο εταιρειών χρονολογείται από τα τέλη του 2006, όταν η ΔΕΛΤΑ (επί Δ.Δασκαλόπουλου) είχε

συμφωνήσει να αποκτήσει το 21% της ΜΕΒΓΑΛ από την οικογένεια της κυρίας Μαίρης Χατζάκου ,

αλλά οι άλλοι μέτοχοι της είχαν μπλοκάρει τη συμφωνία, επικαλούμενοι το καταστατικό που απαιτούσε ομοφωνία για μετοχικές αλλαγές.

 

Η σχετική ανακοίνωση της συγχώνευσης των δύο εταιριών έχει ως εξής:

 

Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ με πρόθεση συγχώνευσης

ΔΕΛΤΑ- ΜΕΒΓΑΛ και αναμενόμενες συνέργειες23 εκ. σε ετήσια βάση

 

Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή προσυμφώνου εξαγοράς με την

οικογένεια Παπαδάκη – Χατζηθεοδώρου που ελέγχει το 43% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.,

η οποία σε συνδυασμό με την υφιστάμενη συμφωνία της VIVARTIA με την οικογένεια της

Μαίρης Χατζάκου της επιτρέπει, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

την απόκτηση μέσω της 100% θυγατρικής της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.,ποσοστού τουλάχιστον 57.8% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

 

Η εξαγορά προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις: (α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων της

τροποποίησης του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΕΒΓΑΛ A.E. που αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών της,

η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. θα αποκτήσει οριστικά το 14.8% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. έναντι τιμήματος 19.6εκ.

περίπου από την οικογένεια Μαίρης Χατζάκου , η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 13.6% περίπου με δικαίωμα προαίρεσης

για πώλησή του στη VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

και (β) υπό την προϋπόθεση της λήψης

της απαραίτητης έγκρισης της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού θααποκτήσει ποσοστό 43%

από την οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου έναντι τιμήματος57εκ.

 

Η συμφωνία με τηνοικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου προβλέπει ότι με δεδομένη την πρόθεση συγχώνευσης

των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και ΜΕΒΓΑΛ A.E. μετά την ολοκλήρωσή της, η οικογένεια

Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου θα έχει δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής στο νέο εταιρικό σχήμα.

 

H ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των γαλακτοκομικών από το 1950 και σήμερα αποτελεί

την πρώτη γαλακτοβιομηχανία στη Βόρειο Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της το 2009 ανήλθε σε 184εκ.

και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων περίπου σε 11εκ.

 

Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση ΔΕΛΤΑ – ΜΕΒΓΑΛ θα έχει συνολικές πωλήσεις 640εκ.

εκ των οποίων τα 500εκ. περίπου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα140εκ.στο εξωτερικό.

 

Η συνένωση των δύο εταιρειών προβλέπεται να έχει θετική επίδραση στη δραστηριότητα της Εταιρείας

στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν, αφενός στα δίκτυα πωλήσεων

και διανομών και αφετέρου στην αλυσίδα τροφοδοσίας και την παραγωγή των προϊόντων μας.

Οι αναμενόμενες συνέργειες από την ως άνω συγχώνευση αναμένεται να είναι, σε βάθος τριετίας, 23εκ.κατ’έτος.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Διονύσιος Μαλαματίνας δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συμφωνία εξαγοράς με τη ΜΕΒΓΑΛ, μια καταξιωμένη ελληνική γαλακτοβιομηχανία,

με μακρά ιστορία και σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να προσδώσουμε στο νέο σχήμα μεγαλύτερη αξία

και στους καταναλωτές μας τα οφέλη από τη δημιουργία ενός εθνικού πρωταθλητή, διατηρώντας παράλληλα την αναγνωρισμένη πορεία ανάπτυξης,

καινοτομίας και ποιότητας που χαρακτηρίζει και τις δύο εταιρείες.

Το νέο αυτό σχήμα δύναται να ξεπεράσει τις ανταγωνιστικές προκλήσεις των καιρών και αναμένεται

να συνεισφέρει σημαντικά τόσο στη διατήρηση όσο και στην ενίσχυση και ανάπτυξη της

ελληνικής κτηνοτροφίας και της οικονομίας της χώρας μας.»

 

Ο Πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. κ. Πέτρος Παπαδάκης δήλωσε σχετικά: «Εν μέσω έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών

ο κλάδος είναι πλέον ώριμος για συνεργασίες και συνδυασμό δυνάμεων μπροστά στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών,

τις προκλήσεις της εγχώριας αγοράς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στη Ν.Α. Ευρώπη. Τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα

δεδομένα επιβάλλουν ισχυρότερα και πιο ανταγωνιστικά σχήματα.

 

Οι κοινές αξίες των δύο εταιρειών (ΔΕΛΤΑ – ΜΕΒΓΑΛ), η κουλτούρα των ανθρώπων μας και η συμπληρωματικότητα

των δραστηριοτήτων μας, ήταν οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε αυτή μας η επιχειρηματική απόφαση.

 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ενέργεια αυτή θα στεφθεί με πλήρη επιτυχία και θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις εταιρείες μας,

τους ανθρώπους μας, τους καταναλωτές μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.»

 

πηγή : tanea.gr

 

 

 

 

Previous Μελέτη για τον ελληνικό καφέ
Next Καυτή...προσγείωση

No Comment

Leave a reply